Nieodpłatna pomoc tłumaczeniowa dla uchodźców z Ukrainy!

UWAGA!

– Inicjatywa została wygaszona –

Ze względu na ogromne zainteresowanie i skończone moce przerobowe naszego zespołu informujemy o wstrzymaniu inicjatywy. Ilość zleceń pozostających w kolejce jest nadal spora, wciąż działamy. W ramach darmowej pomocy tłumaczeniowej dla uchodźców zrealizowaliśmy setki zleceń. Wielkie podziękowania za wytężoną pracę 24/7 należą się wszystkim zaangażowanym, jesteście wielcy!


{WPIS ARCHIWALNY]

Jeśli znasz kogoś kto w związku z sytuacją na Ukrainie potrzebuje wsparcia językowego to przekaż tę informację dalej!  Do odwołania wykonujemy nieodpłatnie wszystkie tłumaczenia dokumentów osobistych z języka ukraińskiego na polski. W tym celu uruchomiliśmy oddzielny adres e-mail. Skany dokumentów prosimy przesyłać na:

ua@diuna.biz

Osoby chętne do pomocy również prosimy o kontakt pod wyżej wymienionym adresem.

Z całego serca dziękujemy osobom zaangażowanym w pomoc uchodźcom z Ukrainy:

Kasia Wilk
Robert Sknadaj
Agata Rybacka
Marta Saniewska


Please note! 
 
If you know someone who needs language support due to the situation in Ukraine, share this information.
Until further notice, we translate any personal documents from Ukrainian to Polish for free. For this, we have created a separate email address. Please send scans of the documents to: ua@diuna.biz
If you want to help us, please contact us at the address above.

Увага! 
 
Якщо ви знаєте когось, хто в зв’язку із ситуацією в Україні потребує мовної допомоги, передайте цю інформацію далі. 
Найближчим часом ми будемо безкоштовно виконувати переклад усіх особистих документів з української на польську. В зв’язку з цим ми завели окрему адресу електронної пошти. Просимо надсилати відскановані документи на адресу: ua@diuna.biz
Усіх, хто бажає допомогти, ми також просимо звертатися на вищевказану адресу.

Внимание!
 
Если вы знаете кого-то, кто в связи с ситуацией на Украине нуждается в языковой поддержке, передайте эту информацию дальше.
В ближайшее время мы будем бесплатно выполнять переводы всех личных документов с украинского на польский. В связи с этим мы завели отдельный адрес электронной почты. Отсканированные документы просим отправлять по адресу: ua@diuna.biz
Всех желающих оказать помощь также просим обращаться по вышеуказанному адресу.

\"\"

Więcej odcinków

Podziel się z innymi!

small_c_popup.png

Zadaj nam dowolne pytanie – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą szybciej niż możesz się tego spodziewać.

Szybki kontakt