Lokalizacja

Lokalizacja to proces dostosowywania tłumaczonego tekstu lub produktu do specyficznych wymagań i preferencji kulturowych, językowych i społecznych odbiorców w danym regionie lub kraju. Obejmuje to nie tylko tłumaczenie tekstu na inny język, ale także uwzględnienia różnice kulturowe i społeczne, kwestie dotyczące zwyczajów, norm etycznych, praktyk marketingowych, walut, jednostek miar, symboli graficznych i wielu innych ważnych dla grupy docelowej aspektów.

Gdzie tłumaczenie nie może tam lokalizację pośle

Czym różni się tłumaczenie od lokalizacji?

Tłumaczeniem nazywamy zwykły przekład tekstu pisanego lub mówionego z języka źródłowego na docelowy. Przekład ten cechuje się dosłownością, wiernie oddaje treść źródłową. Zadaniem tłumaczeń jest pozostanie obojętnym na czynniki pozajęzykowe czy kulturowe. Co to oznacza? W pewnych przypadkach zwykłe tłumaczenie tekstu będzie niewystarczające lub wręcz niepoprawne, a nawet niezrozumiałe dla odbiorców w danym kraju.

Kiedy lokalizować treści?

Lokalizacja językowa jest szczególnie ważna w przypadku produktów o charakterze globalnym, takich jak oprogramowanie, strony internetowe, gry wideo czy materiały marketingowe. Zapewni odbiorcom w różnych krajach i kulturach zrozumienie przekazu i skorzystanie z produktu w sposób, który będzie dla nich naturalny i zrozumiały.

Jakie treści zatem wymagają lokalizacji?

small_c_popup.png

Zadaj nam dowolne pytanie – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą szybciej niż możesz się tego spodziewać.

Szybki kontakt