Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Niektóre tłumaczenia wymagają uwierzytelnienia. Oznacza to,
że tłumacz przysięgły poświadcza zgodność tłumaczenia z oryginałem opatrując je pieczęcią i podpisem. Takiego uwierzytelnienia zazwyczaj potrzebujemy, gdy chcemy przetłumaczyć dowód rejestracyjny, akty stanu cywilnego, dokumenty sądowe, czy notarialne. Kim jednak jest tłumacz przysięgły? Czy trudno jest zostać tłumaczem przysięgłym?

\"\"

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Do niedawna zawód ten mogli wykonywać w Polsce magistrzy filologii lub absolwenci studiów podyplomowych z zakresu tłumaczeń. Wymóg ten został zniesiony i według obecnego brzmienia ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego może nim zostać osoba, która ukończyła studia na dowolnym kierunku. Dodatkowo należy zdać egzamin na tłumacza przysięgłego. Nic prostszego? A jednak…

Jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego? 

Egzamin zdaje się przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną przez ministra sprawiedliwości. Składa się on z dwóch części – pisemnej i ustnej. W pierwszej kandydaci mają za zadanie przełożenie czterech tekstów, dwa na język polski oraz dwa na obcy. Czas na wykonanie tłumaczeń wynosi cztery godziny. W trakcie egzaminu kandydaci mogą korzystać z przyniesionych przez siebie słowników i samodzielnie sporządzonych glosariuszy. Zadanie nie należy do łatwych, ponieważ czasu jest niewiele, a teksty mają charakter prawniczy, sądowy, ekonomiczny, a niekiedy zawierają elementy techniczne, przez co charakteryzują się specjalistyczną terminologią i składnią.

\"kurs

Osoby przygotowujące się do egzaminu zapoznają się często z podstawami prawa polskiego oraz stosownego prawa obcego, studiując ustawy i dokumenty w obu językach. Kandydaci, którzy zdadzą egzamin pisemny, zostają dopuszczeni do części ustnej. Tam mierzą się najpierw z tłumaczeniem a vista – ustnym przekładem tekstu pisanego. Egzaminowany ma około trzy minuty na szybkie zapoznanie się z dokumentem i przystępuje do tłumaczenia z języka obcego na polski. W kolejnej części odsłuchuje po polsku fragmentów tekstu, które przekłada na język obcy.

Czy egzamin jest trudny?

O poziomie trudności egzaminu świadczy również jego zdawalność, która wynosi około 20-30%. Rola tłumaczy przysięgłych łączy się z dużą odpowiedzialnością. Sporządzają oni dokumenty wykorzystywane przez organy administracji i wymiaru sprawiedliwości, tłumaczą rozprawy i przesłuchania, stąd ich praca może mieć istotny wpływ na los zainteresowanych. Jak pokazują doświadczenia kandydatów, niezdany egzamin nie przesądza jednak o zaprzepaszczeniu szansy na wykonywanie upragnionego zawodu i uprawnienia udaje się często uzyskać po dodatkowej nauce przekładu.

Jak się przygotować do egzaminu na tłumacza przysięgłego?

Osoby przygotowujące się do egzaminu mogą skorzystać z intensywnego kursu tłumaczeń prawniczych organizowanego przez nasze biuro. Akademia Diuna świętowało ostatnio sukces uczestniczek pierwszej edycji naszego Kursu Tłumaczeń Prawniczych! Dwie kursantki złożyły ślubowanie tłumacza przysięgłego. Cieszymy się razem z nimi i zapraszamy osoby, które również marzą o wykonywaniu tego zawodu, do uczestnictwa w kolejnych edycjach kursu! 

Posłuchaj naszego podcastu na ten temat!

 

 

Więcej odcinków

Podziel się z innymi!

small_c_popup.png

Zadaj nam dowolne pytanie – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą szybciej niż możesz się tego spodziewać.

Szybki kontakt