Tłumaczenia zgłoszeń wynalazków

Poprzez tłumaczenia zgłoszeń wynalazków na języki obce wspieramy naszych innowacyjnych klientów w uzyskiwaniu praw wyłącznych poza terytorium Polski. Współpracujemy z profesjonalnymi tłumaczami specjalistami w różnych dziedzinach techniki w wielu krajach na świecie. Tłumaczenia na języki obce dla zgłoszeń zagranicznych powierzamy tłumaczom, których językiem ojczystym jest język docelowy zgłoszenia. Dodatkowo wybieramy specjalistów w dziedzinie techniki z odpowiednim udokumentowanym doświadczeniem i wiedzą na temat praw własności przemysłowej.

small_c_popup.png

Zadaj nam dowolne pytanie – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą szybciej niż możesz się tego spodziewać.

Szybki kontakt