Tłumaczenia poświadczone podpisem elektronicznym

\"Tłumaczenia

Czym jest podpis elektroniczny?

Jest to podpis w formie elektronicznej, unikalny, nie do podrobienia. Sporządzany jest za pomocą bezpiecznych technologii i wyspecjalizowanych urządzeń. Niepowtarzalny, prywatny klucz zapisany na karcie kryptograficznej, który jest niemożliwy do podrobienia. Podpis elektroniczny stanowi nowoczesny i pewny certyfikat, za pomocą, którego można potwierdzić autentyczność dokumentu.

Tempo, w jakim rozwijają się nowe technologie, rewolucjonizują niemal każdy obszar współczesnego życia. Nowe technologie umożliwiają firmom wyznaczanie nowych standardów w działaniu, a także stanowią o ich rozwoju. Wzrost konkurencyjności na rynku rodzimym i europejskim ma obecnie kluczowe znaczenie w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, jak również każdego człowieka.

Innowacyjne rozwiązania podejmowane przez nasze biuro tłumaczeń, jakimi są m.in. tłumaczenia poświadczone podpisem elektronicznym, dają firmom możliwość wyznaczania takich standardów i sprzyjają ich rozwojowi. Stanowią ułatwienie dla każdego w jego życiu codziennym.

Tłumaczenie poświadczone w formie elektronicznej

Zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1505) tłumaczenie uwierzytelnione w formie elektronicznej można wykonać w formie elektronicznej (digitalnej). W takim przypadku podpis i pieczęć tłumacza są zastępowane przez podpis elektroniczny:

Art. 18

„1a. Tłumacz przysięgły może, za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. Poświadczenie odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej.”

Z powyższej regulacji prawnej wprost wynika, że złożenie podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu dokumentu, wywołuje w świetle prawa takie same skutki prawne jak poświadczania tłumaczeń pism wydawanych w formie pisemnej.

Podpis elektroniczny jest weryfikowany przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.

W ten sposób tłumaczenie wykonane w formie elektronicznej jest poświadczane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Tłumaczenie opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa i daje pewność, że dane rzeczywiście pochodzą od określonego tłumacza przysięgłego i nie jest możliwe w żaden sposób, aby zostały zmienione podczas przesyłania. Gdy dokument zostanie podpisany przez taki e-podpis, to zarówno nadawca jak i odbiorca mogą mieć pewność, że nie zostały na nim wprowadzone jakiekolwiek zmiany.

Elektroniczny obieg dokumentów cechuje się wieloma zaletami. Tłumaczenia poświadczone online oszczędzają czas, który musiałby być poświęcony na ich przygotowanie, wydruk i dostarczenie. Szybsza archiwizacja danych i możliwość ich późniejszego odnalezienia poprawiają organizację pracy. Tłumaczenie uwierzytelnione online to także większa wygoda – koordynacja działań zza biurka, komfort pracy zdalnej, a także możliwość wykorzystania technologii w dowolnym miejscu.

Tłumaczenia poświadczone wykonane w formie elektronicznej to szereg innowacyjnych udogodnień, dzięki którym zaoszczędzimy czas i pieniądze.

Zalety tłumaczenia wykonanego w formie elektronicznej:

a) równoważność pod względem skutków prawnych z tłumaczeniami wydawanymi w formie pisemnej
b) możliwość natychmiastowej identyfikacji tłumacza przysięgłego
c) podpis elektroniczny chroni całość dokumentu, nie ma potrzeby parafować każdej jego strony
brak konieczności fizycznej obecności przy zamawianiu i odbiorze tłumaczeń poświadczonych
d) możliwość składania tłumaczeń uwierzytelnionych w formie elektronicznej on-line do urzędów, instytucji państwowych, szkół i uczelni wyższy
e) brak konieczności przechowywania dokumentów papierowych
f) większa wygoda i koordynacja działań w domu, w firmie – komfort pracy zdalnej z dowolnego miejsca na ziemi!

Więcej odcinków

Podziel się z innymi!

small_c_popup.png

Zadaj nam dowolne pytanie – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą szybciej niż możesz się tego spodziewać.

Szybki kontakt