Tłumaczenie poświadczone – kiedy potrzebujemy tłumacza przysięgłego

\"tłumaczenie-poświadczone\"

Do tłumaczenia artykułów, instrukcji obsługi, czy nawet historii chorób nie potrzeba specjalnych uprawnień. Takie tłumaczenie może wykonać każdy tłumacz. Kiedy jednak potrzebujemy tłumaczenia oficjalnych dokumentów urzędowych, musimy zgłosić się do tłumacza przysięgłego. W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest tłumaczenie poświadczone i dlaczego wymaga specjalnego uwierzytelniania.

Tłumaczenie poświadczone a przysięgłe

Tłumaczenie wymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego określa się potocznie tłumaczeniem przysięgłym, choć w kręgu tłumaczy taki termin się nie pojawia. Poprawna nazwa tłumaczenia wykonanego przez tłumacza przysięgłego to tłumaczenie poświadczone (takiego terminu używa się w ustawie o zawodzie tłumacza[i]).  

Tłumaczenia poświadczonego (pot. przysięgłego) potrzebujemy zawsze wtedy, kiedy musimy formalnie potwierdzić, że dany dokument jest dokumentem oficjalnym i autentycznym. Jeśli chcemy pracować za granicą i pracodawca wymaga od nas dyplomu ukończenia studiów, musimy zlecić jego przetłumaczenie tłumaczowi przysięgłemu. Osoba z właściwymi sobie uprawnieniami wpisana do rejestru tłumaczy przysięgłych uwierzytelni nasz dokument, stawiając na nim pieczęć i podpisując się swoim imieniem i nazwiskiem. Każde tłumaczenie poświadczone tłumacz wpisuje do specjalnego repertorium tłumacza przysięgłego. A na końcu tłumaczonego dokumentu podaje numer z repertorium, miejsce i datę wykonania tłumaczenia oraz informację o tym, czy dokument poświadcza z oryginałem, czy z kopią dokumentu.

Ustne tłumaczenie z udziałem tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły będzie nam potrzebny również przy niektórych tłumaczeniach ustnych. Jeśli zawieramy związek małżeński z obcokrajowcem niemówiącym po polsku, konieczna będzie obecność tłumacza przysięgłego (również przy podpisywaniu wszystkich oficjalnych dokumentów małżeńskich). Osoba z właściwymi uprawnieniami musi nam też towarzyszyć podczas odczytywania aktu notarialnego, jeśli np. jeden ze współwłaścicieli mieszkania czy domu nie mówi w naszym ojczystym języku. Tłumacz przysięgły bierze też udział w przesłuchaniach oraz zeznaniach osób w sądzie. W tym przypadku tłumacz potwierdza swoje uprawnienia jedynie podpisem (bez pieczęci) składanym na wszystkich urzędowych dokumentach.

Przykłady dokumentów wymagających tłumaczenia poświadczonego

Wśród najczęściej tłumaczonych dokumentów poświadczonych dla klientów indywidualnych wymienia się:

 • akty urodzenia
 • akty zawarcia związku małżeńskiego
 • świadectwa ukończenia szkoły wyższej, dyplomy z wyższych uczelni
 • świadectwa ukończenia kursów
 • zaświadczenia lekarskie
 • karty pojazdu, dowody rejestracyjne
 • akty notarialne
 • zaświadczenia o niekaralności

Przedsiębiorcy zgłaszają się do biur tłumaczeń, zlecając tłumaczenia poświadczone (pot. przysięgłe):

 • umów spółki i jej statutów
 • decyzji i wyroków sądowych
 • odpisu z rejestru przedsiębiorców (KRS)
 • zaświadczeń z urzędu skarbowego i ZUS
 • wypisów z rejestru handlowego
 • zaświadczeń o nadanie numeru REGON

Nie potrzebujemy tłumaczenia uwierzytelnionego, kiedy przygotowujemy dokumenty do wewnętrznej komunikacji w firmie. Dokumenty przetargowe, oferty handlowe czy roczne raporty i sprawozdania finansowe nie muszą trafić do tłumacza przysięgłego.

[i] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20042732702/T/D20042702L.pdf

Więcej odcinków

Podziel się z innymi!

small_c_popup.png

Zadaj nam dowolne pytanie – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą szybciej niż możesz się tego spodziewać.

Szybki kontakt