Sprawozdania finansowe – kiedy potrzebne jest tłumaczenie?

Sprawozdanie finansowe to dokument, który przedstawia stan finansów przedsiębiorstwa. Sporządza się je na koniec roku obrotowego, na podstawie ostatnich 12 miesięcy działania, w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych. Taka analiza finansowa podmiotu pozwala na ocenę kondycji, w jakiej się on znajduje. Obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań finansowych wynika z Ustawy o rachunkowości. Jeśli chcesz dowiedzieć się w jakim przypadku będziesz potrzebował tłumaczenia sprawozdania finansowego – ten artykuł jest dla Ciebie.

\"\"

Kogo dotyczy obowiązek składania sprawozdań finansowych?

Podmioty zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz te, które samodzielnie wybrały pełne księgi rachunkowe jako sposób ewidencjonowania, zobowiązane są do sporządzania sprawozdań finansowych. Taki obowiązek może obejmować spółki funkcjonujące jako osoby prawne, spółki osób fizycznych oraz jednoosobowe przedsiębiorstwa. Fundacje i stowarzyszenia wpisane do KRS również je przygotowują.

Co musi zawierać sprawozdanie finansowe firmy?

Sprawozdania finansowe nie są dokumentacją tworzoną jedynie na potrzeby wewnętrzne, ale są potrzebne głównie w kontakcie z fiskusem lub KRS. Należy pamiętać, że stanowią one cenne źródło informacji dla wielu odbiorców, nie tylko dla instytucji państwowych, ale także dla banków czy potencjalnych klientów. Sprawozdania finansowe mają ściśle określoną formę. Dokumenty należy przygotować zachowując pewne istotne standardy, aby móc sprawnie znaleźć i odczytać niezbędne informacje. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe musi obejmować w szczególności: podstawowe dane (takie jak: nazwa i adres podmiotu, tytuł dokumentu, okres, którego dotyczy sprawozdanie), bilans, rachunek zysków i strat, a także informacje obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Kiedy potrzebujemy tłumaczenia sprawozdań finansowych?

W Polsce sprawozdania finansowe sporządza się w języku polskim, a dane finansowe przedstawia w złotówkach. Natomiast istnieją przypadki, kiedy sprawozdanie finansowe trzeba, a przynajmniej warto przetłumaczyć. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, obowiązek wykonania tłumaczenia poświadczonego sprawozdania finansowego przez tłumacza przysięgłego dotyczy oddziałów instytucji kredytowej lub finansowej, jednostek dominujących niesporządzających skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Należy pamiętać, że oprócz tego obowiązek wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego wynikać może ze statutu (np. zagraniczna spółka działająca w Polsce lub polska spółka działająca za granicą).
Sprawozdanie finansowe możemy również opublikować w innym języku, jeśli chcemy na przykład udostępnić je zagranicznym inwestorom. Takie działania mogą wpłynąć pozytywnie na wizerunek spółki lub pozyskanie nowych klientów.

Czym są tłumaczenia finansowe i komu je zlecić?

Wymagają one nie tylko wieloletniego i bogatego doświadczenia w tego typu zleceniach, ale również znajomości specyfiki prawnej czy ekonomicznej. Język finansowy cechuje charakterystyczna terminologia. Specjaliści wykonujący tłumaczenia finansowe powinni posługiwać się językiem finansowym na najwyższym poziomie nie tylko w warstwie stylistycznej czy składniowej, ale także leksykalnej. Zobowiązania z tytułu, środki pieniężne czy wartości niematerialne i prawne to tylko niektóre z połączeń leksykalnych. Istotne jest gruntowne rozeznanie w prawidłowych kolokacjach branżowych, aby wykonać profesjonalne tłumaczenie finansowe.

Oprócz sprawozdań finansowych tłumaczymy również inne dokumenty, takie jak: analizy finansowe, raporty zarządcze i bieżące, relacje inwestorskie, zeznania podatkowe, wnioski kredytowe, prospekty emisyjne, dokumenty korporacyjne czy biznesplany.

Skorzystaj z bezpłatnej i bezpiecznej wyceny. Wypełnij formularz kontaktowy.

\"\"

Więcej odcinków

Podziel się z innymi!

small_c_popup.png

Zadaj nam dowolne pytanie – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą szybciej niż możesz się tego spodziewać.

Szybki kontakt