Tłumaczenia uwierzytelnione, inaczej zwane są tłumaczeniami poświadczonymi lub potocznie, choć niepoprawnie, przysięgłymi. Są to wyjątkowe tłumaczenia, które będą miały zastosowanie w obrocie urzędowym. Dotyczą ich również odrębne wymogi formalne. Co ciekawe, mogą już Państwo zamawiać tłumaczenia uwierzytelnione podpisem elektronicznym co oznacza, że nie muszą Państwo wychodzić z domu, aby przetłumaczyć dokument. Więcej informacji o naszej nowej usłudze można uzyskać w sekcji o tłumaczeniach poświadczonych podpisem elektronicznym.

Do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego konieczne są stosowne uprawnienia. Tłumaczenia uwierzytelnione wykonują zaprzysiężeni tłumacze, którzy zdali państwowy egzamin i zostali wpisani do rejestru tłumaczy prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która specjalizuje się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz która może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. Do poświadczania tłumaczeń oraz odpisów pism tłumacz przysięgły używa specjalnej pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, a w środku – swój numer na liście tłumaczy przysięgłych.

Wykonując przekład dla organów państwowych, instytucji czy osób fizycznych, tłumacz przysięgły musi dbać zarówno o ich interesy, jak i o dobro osób trzecich. Nasze biuro zatrudnia wyłącznie tłumaczy z dużym doświadczeniem. Każdy z naszych tłumaczy przysięgłych z najwyższą starannością wykona dla Państwa tłumaczenia dokumentów urzędowych, uwierzytelni obcojęzyczne odpisy dokumentów bądź weźmie udział w czynnościach odbywających się u notariusza, w sądzie, czy innej instytucji, która wymaga obecności osoby z poświadczoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości znajomością danego języka obcego.Zaufali nam:

Wybierz język