Czym są tłumaczenia medyczne? Wskazówki dla instytucji medycznych, jak wybrać tłumacza

\"Tłumaczenia

Tłumaczenia medyczne wymagają wyjątkowej dokładności i dbałości o szczegóły. Na tłumaczu spoczywa odpowiedzialność za właściwe przekazanie informacji zawartej w historii choroby, ulotce leku czy dokumentach patentowych. Osoba zaangażowana w tłumaczenie medyczne powinna przejść odpowiednie szkolenie i dobrze znać terminologię z danego obszaru.

Tłumaczenia medyczne – jak wygląda proces tłumaczeniowy

Nie każdy tłumacz może podjąć się tłumaczenia dokumentów medycznych. Oprócz umiejętności językowych tłumacz musi mieć wiedzę na dany temat, być przygotowany do analizowania tekstów technicznych i precyzyjnego przekazywania informacji zawartych w kartach chorób, historiach leczenia, diagnozach, specyfikacjach sprzętów medycznych.

Proces tłumaczenia wymaga kilku etapów. Najpierw osoba zajmująca się przekładem „wyciąga” treść ze źródłowego dokumentu. Następnie tłumaczy oryginalny tekst na język wyjściowy. Po zakończeniu tłumaczenia przekazuje dokument edytorowi lub drugiemu tłumaczowi, który sprawdza, czy tekst został przetłumaczony z zachowaniem właściwego słownictwa. Edytor kontroluje też, czy terminologia i styl tłumaczenia odzwierciedlają dokument źródłowy i odpowiadają wymaganiom klienta. Po zatwierdzeniu tekstu, tłumaczenie należy sformatować tak, żeby wyglądało tak samo, jak dokument źródłowy.

Na tym jednak zlecenie tłumaczeniowe się nie kończy. Dokument powinien trafić jeszcze do proofreader’a, czyli osoby sprawdzającej, czy końcowy tekst sformatowany w tym samym stylu co oryginał, ma właściwą interpunkcję, nie zawiera błędów i wygląda estetycznie. Tłumaczenie powinno trafić jeszcze na ostatnie sprawdzenie do native speakera znającego branżę medyczną, który wychwyci ewentualne nieścisłości.

Ponieważ tłumaczenia medyczne składa się z kilku etapów, ich wykonanie warto zlecić dużemu biuru tłumaczeń. Dzięki temu otrzymamy dokumenty sprawdzone przez kilka osób i przez to spełniające najwyższe standardy.

Zasady i wymagania dotyczące tłumaczeń medycznych

Bez względu na to, czy tłumaczenie medyczne dotyczy opisu leku, ulotki medycznej, artykułu lekarskiego czy materiałów treningowych dla pacjentów lub patentów, zawsze musi być dokładne i precyzyjnie odzwierciedlać tekst źródłowy. Tłumacza medycznego potrzebują i lekarze prowadzący prywatną praktykę, i szpitale oraz przychodnie.

Tłumacz medyczny musi doskonale posługiwać się językami, w których wykonuje tłumaczenie. Musi również znać terminologię medyczną, orientować się w anatomii i fizjologii. Od tłumacza medycznego wymaga się także znajomości kwestii etycznych oraz pojęć związanych z opieką medyczną.

Instytucja medyczna szukająca dobrego tłumacza medycznego, powinna zwrócić uwagę, czy tłumacz, oprócz doskonałych umiejętności językowych, posiada też zdolności analityczne, rozumie czytany tekst i potrafi przeprowadzić niezbędny research. Zlecając tłumaczenie freelancerowi, szpital lub przychodnia powinny mieć pewność, że osoba zajmująca się przekładem tekstu, zna terminologię medyczną i ma doświadczenie w tłumaczeniu medycznych dokumentów. Tłumacz musi również mieć dostęp do różnych materiałów z zakresu zdrowia i bazy terminów medycznych w obu językach.

Różne specjalizacje i rodzaje tłumaczeń medycznych

Za najlepszych tłumaczy medycznych uznaje się osoby, które pracowały kiedyś w służbie zdrowia lub kończyły studia z medycyny, farmacji, położnictwa. O ile oczywiście wykazują się odpowiednimi kwalifikacjami językowymi oraz umiejętnościami tłumaczeniowymi. Nie każdy lekarz czy farmaceuta będzie umiał właściwie przetłumaczyć patent lub materiały marketingowe dotyczące zdrowia.

Profesjonalny tłumacz medyczny specjalizuje się najczęściej w jednej dziedzinie. Oznacza to, że tłumaczy np. teksty dotyczące neurochirurgii, ale już nie te związane z onkologią. Instytucja świadcząca usługi medyczne szuka więc dla swojej placówki takiego tłumacza, który będzie w stanie tłumaczyć i ogólne dokumenty, i te bardziej specjalistyczne. W tym przypadku najlepiej zdecydować się na agencję tłumaczeniową zatrudniającą kilku tłumaczy medycznych różnych specjalności.

Dobre tłumaczenie medyczne to sprawna komunikacja z pacjentami

Do Polski przyjeżdża coraz więcej osób z zagranicy, a szpitale i przychodnie potrzebują tłumaczy, którzy zapewnią sprawną komunikację lekarzy z pacjentami. Dobry tłumacz potrafi wykonać nie tylko dokładny przekład tekstu, ale także dostosować go do odbiorcy. Autor tłumaczenia użyje innego słownictwa, kiedy będzie zwracał się do lekarzy czy pielęgniarek, a innego, kiedy będzie pisał do specjalistów przeprowadzających próby kliniczne na nowym leku. Wybierze też inną formę, kiedy tekst będzie przeznaczony dla pacjenta.

Komunikacja medyczna wymaga dokładności, a tłumacz, podobnie jak lekarz, jest odpowiedzialny za zdrowie i życie pacjenta. Źle przetłumaczony dokument może negatywnie wpłynąć na leczenie lub wprowadzić w błąd setki, a nawet tysiące pacjentów (w przypadku tłumaczeń ulotek medycznych czy materiałów marketingowych).

W kolejnych artykułach napiszemy, jakie są najważniejsze rodzaje tłumaczeń medycznych i kiedy zdecydować się na usługi tłumacza.

Więcej odcinków

Podziel się z innymi!

small_c_popup.png

Zadaj nam dowolne pytanie – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą szybciej niż możesz się tego spodziewać.

Szybki kontakt