Anotacja danych

Anotacja danych to proces oznaczania i kategoryzowania danych w celu przygotowania ich do szkolenia modelu sztucznej inteligencji (AI). Celem anotacji danych jest dostarczenie oznakowanego zestawu danych, który model AI może wykorzystać do nauki zależności między danymi wejściowymi a pożądanym wynikiem. 

Jak przebiega proces anotacji danych?

Oznaczanie danych może być wykonywane przez ludzi lub za pomocą narzędzi automatycznych, ale anotacja przez ludzi jest często preferowana przez klientów, ponieważ jest bardziej dokładna i dostarcza wyższej jakości zestawu danych. Proces ten może być czasochłonny i wymagający dużych zasobów, ale jest to kluczowy krok w rozwoju skutecznego modelu AI.

Definiowanie zadania

Pierwszym krokiem w anotacji danych jest zdefiniowanie zadania, które ma zostać wykonane. Może to być cokolwiek, od etykietowania obiektów na obrazie do kategoryzowania danych tekstowych według określonych klas.

Przygotowanie danych

Następnym krokiem jest przygotowanie danych do anotacji. Może to obejmować przycięcie obrazów, zmniejszenie rozmiaru plików audio lub oczyszczenie i normalizację danych tekstowych.

Etykietowanie danych

Następnie dane są oznakowywane. Zazwyczaj odbywa się to przez ręczne etykietowanie, ale istnieją również narzędzia i platformy, które umożliwiają automatyczne etykietowanie danych. Staranne oznakowanie danych jest ważne, ponieważ błąd popełniony na tym etapie może spowodować, że AI źle zrozumie wprowadzone do niego dane i udzieli użytkownikowi niepoprawnych odpowiedzi na ich podstawie.

Weryfikacja

Oznakowane dane są następnie weryfikowane i zweryfikowane pod kątem poprawności. Ten krok jest ważny, aby upewnić się, że wszystko jest poprawne i spójne.

data annotation

Nie tylko ilość, ale także jakość

Jakość anotacji danych ma również bezpośredni wpływ na wydajność modelu AI. Jeśli dane są źle oznakowane, model może nie uczyć się skutecznie i może dawać niepoprawne predykcje. Dlatego ważne jest dokładne rozważenie metod i narzędzi używanych do anotacji danych oraz dokładne przejrzenie oznakowanych danych przed ich wykorzystaniem do szkolenia.

Mamy duże doświadczenie w zadaniach związanych z data annotation. Nasi eksperci mogą je wykonywać zdalnie, bądź w siedzibie klienta, w każdym kraju!

small_c_popup.png

Zadaj nam dowolne pytanie – nasz konsultant skontaktuje się z Tobą szybciej niż możesz się tego spodziewać.

Szybki kontakt