Nowe technologie umożliwiają firmom wyznaczanie nowych standardów w działaniu, a także stanowią o ich rozwoju. Wzrost konkurencyjności na rynku rodzimym i europejskim ma obecnie kluczowe znaczenie w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Innowacyjne rozwiązania podejmowane przez BT Diuna, jakimi są m.in. poświadczenia tłumaczenia podpisem elektronicznym, dają firmom możliwość wyznaczania takich standardów i sprzyjają ich rozwojowi.

Zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1505) tłumaczenie uwierzytelnione można wykonać w formie elektronicznej (digitalnej). W takim przypadku podpis i pieczęć tłumacza są zastępowane przez podpis elektroniczny, który jest weryfikowany przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.

W ten sposób tłumaczenie jest poświadczane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Kwalifikowany podpis elektroniczny gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa i daje pewność, że dane rzeczywiście pochodzą od określonego tłumacza przysięgłego i nie jest możliwe w żaden sposób, aby zostały zmienione podczas przesyłania.

Elektroniczny obieg dokumentów cechuje się wieloma zaletami. Dokumenty podpisane cyfrowo oszczędzają czas, który musiałby być poświęcony na ich przygotowanie, wydruk i dostarczenie. Szybsza archiwizacja danych i możliwość ich późniejszego odnalezienia poprawiają organizację pracy. To także większa wygoda – koordynacja działań zza biurka, komfort pracy zdalnej, a także możliwość wykorzystania technologii w dowolnym miejscu.

Dokument podpisany elektronicznie to szereg innowacyjnych udogodnień, dzięki którym zaoszczędzą Państwo czas i pieniądze.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej usługi wysyłając nam zapytanie na adres mailowy: biuro@diuna.biz


Zaufali nam:

Wybierz język