Tłumaczenia z dziedziny medycyny czy farmacji nie należą do łatwych zadań. Muszą być wykonywane z niezwykłą starannością i rzetelnością, ponieważ od jakości przekładu zależeć może zdrowie i życie człowieka.

W Biurze Tłumaczeń Diuna tłumaczymy dokumenty wymagające specjalistycznej wiedzy na wysokim poziomie, takie jak:

 • umowy na przeprowadzenie badania klinicznego,
 • dokumentacja z badań klinicznych,
 • wyniki badań,
 • historie choroby,
 • wywiady medyczne,
 • raporty z sekcji zwłok,
 • formularze świadomej zgody pacjenta,
 • wypisy ze szpitala bądź kliniki wraz z epikryzą,
 • skierowania na badania,
 • protokoły laboratoryjne,
 • zwolnienia lekarskie,
 • instrukcje obsługi aparatury medycznej,
 • informacje o lekach i informacje dla pacjentów,
 • karty charakterystyki produktów leczniczych,
 • ulotki i broszury dla pacjentów,
 • teksty marketingowe związane z rynkiem medycznym,
 • ogólne teksty medyczne i artykuły popularnonaukowe,
 • publikacje naukowe z zakresu medycyny i dziedzin pokrewnych, np. stomatologia, weterynaria.

W naszym biurze za tłumaczenia z zakresu medycyny czy farmacji odpowiadają dedykowani tłumacze, posiadający kierunkowe wykształcenie. Na ich barkach spoczywa wielka odpowiedzialność, ale też konieczność ciągłego dokształcania się. Doskonała znajomość terminologii z zakresu medycyny, farmacji, biologii, chemii, biotechnologii czy bioinżynierii to nie wszystko.

Nasi tłumacze prócz znajomości terminologii oraz doświadczenia z zakresu tłumaczeń, na co dzień specjalizują się w tłumaczeniach konkretnych dziedzin, takich jak:

gastrologia, ginekologia, położnictwo, okulistyka, genetyka, pediatria, interna, stomatologia, dermatologia, psychologia i psychiatria, neurologia, kardiologia i kardiochirurgia, chirurgia, onkologia, gastrologia, urologia, reumatologia, pulmonologia, medycyna estetyczna, dietetyka, rehabilitacja.



Zaufali nam:

Wybierz język