Biuro Tłumaczeń Diuna zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących dokumentów przekazanych do tłumaczenia przez Zleceniodawcę.

Zachowanie w tajemnicy oznacza jednak możliwość ujawnienia informacji Tłumaczom, którzy będą wykonywać tłumaczenie, po uprzednim poinformowaniu ich o poufnym charakterze przekazywanych informacji i zobowiązaniu do zachowania poufności. Wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Klienta oraz treść spotkań tłumaczonych przez Tłumaczy ustnych są traktowane jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji dostępnych publicznie, takich jak publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne, co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie, a których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa.

Na życzenie Klienta Biuro może dostarczyć odrębny dokument stanowiący zobowiązanie do zachowania poufności.

Zaufali nam:

Wybierz język