Poniżej zamieszczamy ciekawe bądź śmieszne pomyłki naszych tłumaczy
i praktykantów, które wyłapało gęste sito naszej cenzury korekty.

03-2014 – Lieutenant Colonel – by Ms. A.

-Our unit was under command of Lieutenant Colonel.
-Nasza jednostka była dowodzona przez litewskiego pułkownika.

03-2014 – Terminator – by Unknown Praktykant

-Dzięki naszym rozwiązaniom, pacjenci będą leczeni skutecznie i terminowo.
-Thanks to our solutions, patients will be treated effectively and terminally.

03-2014 – Doktor na potrzeby – by Unknown Praktykant

-He was named as doctor in charge of investigation.
-Otrzymał tytuł doktora na potrzeby badania.

01-2014 – Prywatny Pierwszorzędny – by Unknown Praktykant

Zaufali nam:

Wybierz język