Poniżej zbieramy informacje dla osób, które nie są obywatelami Polski, a chcą pracować w naszym kraju – na przykład w Biurze Tłumaczen Diuna 😉

Below we’ll try to collect useful information for those who are not Polish citizens but want to work in Poland – for example for Dune Translation Agency 😉

1. Po pierwsze – nie jesteśmy w tych sprawach ekspertami (jeszcze).

Najbardziej rzetelne informacje, zapewne też w językach obcych, mogą Państwo uzyskać tutaj:

URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
ul. Koszykowa 16
00-564 Warszawa
Informacja telefoniczna dotycząca legalizacji pobytu w dni robocze (oprócz środy) w godz. 10.00-15.00
tel. 22 6017514
e-mail: legalizacjapobytu@udsc.gov.pl

albo pytając wśród znajomych, którzy przeszli już tę ścieżkę 🙂

2. Wszelkie kwestie pracy w naszym pięknym kraju powinno załatwić ZEZWOLENIE NA PRACĘ.

W przypadku BT Diuna w większości przypadków będzie to Zezwolenie na pracę typu A. Pomagamy w uzyskaniu takich zezwoleń osobom, które chcemy zatrudnić, ale nie załatwiamy tego całkowicie za nie. Zezwolenia na pracę wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pracodawcy, czyli w naszym przypadku, jako że siedzibę mamy w Warszawie przy ul. Słowiczej 33, będzie to:

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
www.mazowieckie.pl
Wydział Spraw Cudzoziemców
ul. Długa 5
00-263 Warszawa
tel. 22 6956575
fax: 22 6956603

http://www.migrant.info.pl/Zezwolenie_na_prac%C4%99.html

Zaufali nam:

Wybierz język