Uprzejmie informujemy o przekształceniu spółki BT Diuna Arrakis Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie w spółkę Diuna Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Oprócz formy prawnej, zmieniamy samą nazwę firmy. Pozostając wiernymi naszym korzeniom, wskutek poszerzania portfolio naszych usług, a także rozwoju zarówno branży jak i Diuny, będziemy teraz nie tylko biurem tłumaczeń.

Diuna Group to grupa spółek świadczących kompleksowe usługi lingwistyczne, lokalizacyjne, marketingowe, szkoleniowe, consultingowe a także związane z pozyskiwaniem danych na potrzeby tworzenia algorytmów dla sztucznych inteligencji oraz z własnością intelektualną.

Wkrótce więcej szczegółów!


Oficjalny komunikat:

Z dniem 10 lutego 2022 r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego została wpisana Diuna Group Sp. z o.o. pod numerem KRS 0000507425.

Zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 554 Kodeksu spółek handlowych nowa spółka będzie się do dnia 03.01.2023 r. posługiwać następującą nazwą:

Diuna Group Sp. z o.o. (dawniej: BT Diuna Arrakis Sp. z o.o. Sp. k.)

Taka też nazwa będzie widniała na wystawianych przez spółkę dokumentach i fakturach.

Z dniem 10 lutego 2022 r., Diuna Group Sp. z o.o. (dawniej: BT Diuna Arrakis Sp. z o.o. Sp. k.) wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki BT Diuna Arrakis Sp. z o.o. Sp. k.

Diuna Group Sp. z o.o. (dawniej: BT Diuna Arrakis Sp. z o.o. Sp. k.) będzie się posługiwać takim samym numerem NIP oraz REGON jak BT Diuna Arrakis Sp. z o.o. Sp. k. Dla zaistnienia skutków w postaci generalnej sukcesji praw i obowiązków nie będą wymagane dodatkowe czynności, w tym zawarcie aneksu do łączącej nas umowy.


Od dnia 10 lutego 2022 r. faktury powinny być wystawiane na:

Diuna Group Sp. z o.o.
ul. Słowicza 33
02-170 Warszawa
NIP: 7010424337

Zaufali nam:

Wybierz język