Nasza współpraca z ”branżą patentową” się rozszerza, w styczniu w ramach
współpracy z Polską Izbą Rzeczników Patentowych, zapewnialiśmy obsługę tłumaczeniową wykładu
pt.: ”Patent Infringement in Germany, Pitfalls for Polish Companies” wygłoszonego przez
Pana Dr Stefana Schohe z kancelarii Boehmert & Boehmert.

Zaufali nam:

Wybierz język