W związku z coraz częstszymi zleceniami korekt dokumentów tłumaczonych przez osoby podające się za tłumaczy na różnego rodzaju serwisach aukcyjnych i ogłoszeniowych, pragniemy przestrzec Państwa przed korzystaniem z tego rodzaju usług. Bardzo często, dzięki anonimowości powyższych serwisów, tłumaczenia wykonują osoby niekompetentne, korzystające nierzadko z ogólnodostępnych, nieprofesjonalnych narzędzi tłumaczeniowych i nieznające odpowiedniego, specjalistycznego słownictwa. W przypadku takich tłumaczeń, większość profesjonalnych korektorów będzie zmuszona do wykonania przekładu od początku, ponieważ poprawianie elementarnych błędów i braków kompetencji tego rodzaju “tłumaczy” zajmuje znacznie więcej czasu i zwiększa ryzyko błędów w końcowej wersji dokumentu. Najczęściej bardzo niska cena idzie tutaj, niestety, w parze z jakością poniżej jakiejkolwiek krytyki, wliczając w to dokumenty przetłumaczone zwyczajnym tłumaczem elektronicznym, bez żadnego rodzaju korekty czy dopasowania odpowiednich form gramatycznych i stylistycznych.

Zaufali nam:

Wybierz język